מעיין בבוסתן - עין בוסתן - מחשבות לקראת עיד אל אדחא
sign
זורעים זרעים של תקוה ושלום
  עברית| English| français|  عربي| Nederlands| Deutsch|
קרקס בעין בוסתן  |  
Home >> זוית אישית - דברים מפי אמיר, מייסד הגן >> מחשבות לקראת עיד אל אדחא
 
אברהים וישמעאל, אברהם ויצחק: מחשבות לקראת עיד אל אדחא
 
(מתוך מכתב אישי מאמיר שלומיאן למשפחות עין בוסתן - לקראת עיד אל אדחא בגן)

 
פעמיים בשנה אנחנו חוגגים יחד – ילדים עם הורים, גננים ושאר צוות, דוברי ערבית ודוברי עיברית. השנה בחרנו את עיד אל אדחא ואת חג השבועות.
מרשה לעצמי לשתף אתכם במעט ידיעותי אודות החג, ויסלחו לי המוסלמים שביניכים – אשמח מאוד את תשפרו ו\או תוסיפו על הדברים שלי בקרוב, להשכלת ולהנאת כולנו. חשוב לי להדגיש שדברי אלה הם זוית ראייה אישית שלי.

קישוט עיד אל אדחא בגן
אם כן, עיד אל אדחא הוא החג הגדול בלוח השנה המוסלמי (להבדילו מעיד אל פיטר). אנו חוגגים את זמן העלייה לרגל, למכה, אל הכעבה, היא האבן הקדושה. העלייה לרגל, החג', היא אחת מחמש המצוות המכוננות את חייו הדתיים של המוסלמי. חג זה מזוהה גם עם הזמן בו כמעט התרחשה העלתו לעולה של איסמעאיל, ישמעאל. כזכור, הקוראן מספר כי אברהם חלם חלום בו מורה לו אללה להעלות את בנו לעולה. בהקיצו הוא מספר על כך לבנו, והבן מפציר באביו שיקיים את דבר האל. בהתייצבם על הר ערפאת לצורך העלאת איסמעאיל קורבן לאל, מודיע מלאך לאברהם כי עליו להמיר את קורבן האדם בכבש שהיה בקרבת מקום. על כן, בין סמלי החג נמצא גם את הכבש. מקובל לחלק מבשר הכבש לנזקקים. גם הסהר והכוכב נמנים עם סמלי החג, כיוון  שהחג המוסלמי מוכרז עם צאת הירח.

כיהודי פעיל בעין בוסתן, אני מרשה לעצמי, מוצא צורך ואף מאמין שזה תפקידי – לתת פרשנות למסורת ולסיפורים המכוננים של תרבותי. אנו, בפעילותנו, יוצרים מציאות חדשה וסוללים דרך לאחרים שיבואו בעקבותינו.

אם כן, סיפור העקדה המוסלמי קרוב מאוד לסיפור עקדת יצחק היהודי, לפיו עולה אברהם עם יצחק להר מוריה כדי להעלותו לעולה, ומלאך אלוהים מסיט ידו לעבר אייל שבקרבת מקום. כך נמנעת העלאת קורבן אדם ותחת זאת מועלה האייל לעולה. בשל הקרבה שבין הסיפורים (פרט לשמות יש עוד מספר פרטים שונים, אך העיקר – זהה) קל לי להתחבר לסיפור החג, שהרי הוא ממש כסיפור מהמסורת עליה גדלתי.

אך כהומניסט וכמחנך נשאלת השאלה מהו ערכו של סיפור זה ומה חשיבותו עבורי, כאדם שחי היום? אשתף אתכם בדרך בה אני רואה את הסיפור, אשר בעברית נקרא לעיתים בשם "סיפור העקדה": הנער לא העלה לעולה!! ולמעשה פירוש המילה "עקידה" הוא : קשירת הידיים והרגליים. וזו  הנקודה המהותית לתפיסתי; אברהם פעל כנגד מנהג התקופה, וכנגד מנהג הסביבה, ובכך גדולתו, ועל כך אני גאה להימנות על צאצאיו – בין אם באופן פיסי ובין אם באופן רוחני. שהרי אין ספק שאת קורבן האדם לא הוא המציא, אך יתכן בהחלט שהוא, לעומת אחרים לפניו, וודאי גם אחריו, הפסיק עם זה!

נוכל לדון בשאלת הופעתו של המלאך – אולי יהיו ביניכם כאלה שיאמרו שכלל אינם מאמינים במלאכים. אולי לאלה יהיה קל יותר להבין את הופעת המלאך כהארה פנימית: לפתע אורו עיניו! הוא הבין דבר מה שקודם לכן כלל לא ראה. ואולי  זו ההתגלות? ואולי זה פשר הופעת מלאך? אך את הדיון בשאלה זו אשאיר לפעם אחרת. הפעם אסתפק באירוע המכונן הזה: אמירת לא לקורבן אדם!

ובעת זו של פדיון שבויים מחד, והמשך פגיעה בקורבנות משני צדי הגבול מאידך, של קירבת לבבות במחאות חברתיות, של הקשבה לכאבם של מחוסרי דיור ושל משפחות שחיות בעוני, של תקווה לעתיד משותף טוב יותר מהולה בחשש כבד שמא תקווה זו תתמסמס בשל התחממות בגבול ישראל-עזה, היש זמן טוב מזה להתאחד יהודים וערבים, ולחוג יחד חג שסיפורו הפסקת הקרבת אנשים, חלוקה נדיבה לנזקקים ועליה לרגל למקום קדוש לצורך התקרבות לאל והיטהרות?

עיד סעיד

אמיר

 
 
+ Add a New Comment
Comments
Loading Loading...
Date & Time
 מעיין בבוסתן (עין בוסתן) חילף אום ראשד, בוסמת טבעון
כתובת לדואר: ת.ד 206, קרית טבעון  36011 

 Tel 972-53-3657027  Fax 972-4-9833688 
info@ein-bustan.org