interfaithvisit_einbustan
sign
זורעים זרעים של תקוה ושלום
  עברית| English| français|  عربي| Nederlands| Deutsch|
קרקס בעין בוסתן  |  
Home >> חדש בעין בוסתן >> משלחת בין-דתית מחו"ל תבקר בעין בוסתן
 

פגישת ראשי המועצות של קרית טבעון ובוסמת טבעון

עם משלחת בין דתית מארה"ב בעת ביקורה בעין בוסתן  

 
מסרה: רחל גוטליב
קרדיט לצילום: גל מוסנזון
 
 
ביום שלישי האחרון, ה-12.3.2013, ביקרו 30 חברי משלחת בין דתית של עולי רגל מארה"ב, בכיתת ובגני עמותת מעיין בבוסתן, בה לומדים יחד ילדים משתי המועצות השכנות, בוסמת טבעון וקרית טבעון, ויישובים נוספים בסביבה.
ראשי המועצות השכנות מבקרות בעין בוסתן
כיבדו בנוכחותם את האירוע שני ראשי המועצה – דויד אריאלי, ראש מועצת קריית טבעון ומוחמד זובידאת (אבו יאסין), ראש מועצת בוסמת טבעון, אשר הביעו את תמיכתם המשותפת בדו קיום. ראשי המועצה בירכו את חברי המשלחת, אשר הגיעה  לארץ ביוזמת ארגון רג'נריישן  וכללה נציגים  משלושת הדתות הגדולות - יהדות, אסלאם ונצרות.
 
בין נציגי המשלחת נמנו הרב והרבה ויקטור ונדיה גרוס, הכומר ד"ר גווין גוויבורד  והאימאם ג'יהד טורק, פעילים מרכזיים לקידום הבנה בין דתית בארה"ב,  וכן יוזמת המשלחת, הגב' שפע וינשטיין. נכחו באירוע גם  נציג קרן ה-IHF ההולנדית התומכת בעין בוסתן, וכן הרבה קורי זיידלר, נציגה של הקהילה הרפורמית "מעלות טבעון".
 
במהלך שהותם בארץ חברי המשלחת בקרו במקומות בעלי חשיבות לשלושת הדתות ונפגשו עם נציגים ומנהיגים מרחבי הארץ, אך ציינו שהביקור בעין בוסתן היווה נקודת שיא של ביקורם. במסגרת הביקור, חברי המשלחת התארחו בגנים ובכיתה הערבית-יהודית המשותפת, טיילו עם הילדים ושחקו לצידם. לאחר מכן קיימו מעגל שיחה שבו שיתפו מרשמיהם, וקינחו בארוחת צהריים משותפת. אחת מחברות המשלחת ציינה: "אנו רואים בעין בוסתן מודל ודוגמא לעתיד של דו קיום, המושג באמצעות חינוך לסוב
לנות, כבוד והקשבה. בעין בוסתן מטפחים את מנהיגי השלום של מחר."
 
 
חברי המשלחת הבינדתית
 
Date & Time
 מעיין בבוסתן (עין בוסתן) חילף אום ראשד, בוסמת טבעון
כתובת לדואר: ת.ד 206, קרית טבעון  36011 

 Tel 972-53-3657027  Fax 972-4-9833688 
info@ein-bustan.org