הקהילה imageהקהילה imageהקהילה image
קהילת עין בוסתן היא קהילה צומחת.
הקהילה גדלה עם השנים ומכילה את משפחות ילדי הגנים לאורך כל שנות פעילות העמותה, אנשי הצוות החינוכי בעבר ובהווה, שכנים, חברים, תומכים ושותפים לדרך.
או במילים אחרות הקהילה פתוחה לכל מי שרואה את עצמו חלק מקהילה רב תרבותית, דו-לשונית שפועלת ליצירת חברה משותפת, מכילה ושיוויונית.

מטרת הקהילה היא לקיים פעילויות תרבותיות/קהילתיות משותפות הפתוחות לקהל הרחב מהקהילות הסמוכות של טבעון, בסמת טבעון ויישובים נוספים בסביבה.
הפעילויות כללו עם השנים קבוצות לימוד, חוגים, מעגלי הקשבה, טיולי משפחות משותפים, אירועים תרבותיים וחגיגות משותפות.
כל הפעילויות פרי הגותם של הצוות החינוכי ושל חברי הקהילה השונים.
כל אלו מחזקים את הקשרים בין המשפחות, מרחיבים ומעמיקים את ההיכרות והכבוד בין הקהילות השכנות.
מה שמאפשר לנו לחזק את הקשרים בינינו ודרך זאת להכיר ולהציע תמיכה האחד לשני, הן לבעלי עסקים ובתי עסק מקומיים והן לסיוע למשפחות שמתמודדות עם זמנים מורכבים (לידות, מחלות וכד')

כקהילה צומחת, מטרתנו היא תמיד להתרחב ולקלוט לתוכנו כל מי שרוצה לקחת חלק ולפעול יחד איתנו לקדם את החזון המשותף.