עדי ורד

מנהלת העמותה

גל מוסנזון

גיוס כספים קשרי חוץ מדיה חברתית

בנימין מוסנזון

יו"ר ועד

לואי אבו סוויד

חבר ועד

ליטל אילון

חברת ועד

עומר נאור

חבר ועד

עדן מזאריב

חברת ועד

זיו שדה

חבר ועד

זהר נשרי

חברת ועד